Zarządzenie nr 409/2003/P

W sprawie zmiany adresu Gimnazjum nr 60 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-21

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0