Zarządzenie nr 41/2020/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 161 w Poznaniu, os. Rusa 7, pani Izabeli Werwińskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-01-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-01-20

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-09 16:16:56.0