Zarządzenie nr 417/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Strzyżowskiej, obr. Krzesiny, ark. 18, dz. 2/39, pow. 1239 m2, KW 47.120cz./

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-23

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-26 16:28:27.0