Zarządzenie nr 432/2003/P

W sprawie rozwiązania staosunku pracy z panem Zdzisławem Potarzyckim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul.Norwida 21

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-29

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0