Zarządzenie nr 44/2000

W sprawie zasad przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego pracownikom wydziału Finansowego Oddziału Egzekucyjnego za osobiste wykonanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-08-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-08-22

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:16:15.0