Zarządzenie nr 446/2020/P

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-06-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-06-29

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-16 16:24:40.0