Zarządzenie nr 447/2020/P

w sprawie określenia formy przekazywania Prezydentowi Miasta Poznania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników obsługujących jednostki organizacyjne.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-06-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-06-25

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-24 16:14:26.0