Zarządzenie nr 50/2019/K

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-12-12

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-25 16:28:06.0