Zarządzenie nr 525/2021/P

w sprawie powołania Zespołu ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych i wspierania rozwoju wspólnot lokalnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-23

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-23 16:16:51.0