Zarządzenie nr 552/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rezerwatu Żurawiniec.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-08

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

WKOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zakład Lasów Poznańskich

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0