Zarządzenie nr 561/2022/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 80/2022 na realizację zadań publicznych w latach 2022-2023 w obszarze "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-14

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0