Zarządzenie nr 584/2022/P

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta - osiedli.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-25

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0