Zarządzenie nr 588/2021/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 297407692/1000000000 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-15

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-27 16:13:57.0