Zarządzenie nr 59/2001

W sprawie zmiany zarzadzenia Nr 49/2001 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19.03.2001r. w sprawie regulaminu Zkładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-04-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-04-25

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0