Zarządzenie nr 60/2022/K

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. jakości powietrza na terenie miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-22

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

WKOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WKOS

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0