Zarządzenie nr 601/2022/P

w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Iwoną Nowakowską na stanowisku nauczyciela Przedszkola nr 103 w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 64.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-29

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

paragraf 2 wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781)

Osoba dokonująca wyłączenia

Katarzyna Ligocka

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0