Zarządzenie nr 609/2019/P

w sprawie powierzenia pani Aldonie Rożnowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu, ul. Pogodna 84.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-25

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-10 16:35:27.0