Zarządzenie nr 618/2019/P

w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/VI/2019 Rady Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wygaśniecia mandatów radnych i uzupełnienia składu Rady.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-26

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-07 16:21:11.0