Zarządzenie nr 619/2019/P

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Przewodniczącego Rady Osiedla Naramowice kadencji 2015-2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., dotyczącej nieuwzględnienia uwag do protokołu z przebiegu sesji Rady Osiedla Naramowice z dnia 18 lutego 2019 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-26

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-07 16:21:11.0