Zarządzenie nr 624/2021/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Poznania położonych na placu Wiosny Ludów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 6 i 7, ark. mapy 40, obręb Poznań, dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste o numerach PO1P/00006606/4 oraz PO1P/00278782/8, przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany na nieruchomość należącą do Ataner Sp. z o.o., położoną w Poznaniu przy ul. Stawnej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 53, ark. mapy 06, obręb Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00137414/8.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-29

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0