Zarządzenie nr 628/2022/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych w sprawie koncepcji przebudowy ul. Ogrodowej w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-11

Kategoria zarządzenia

Konsultacje społeczne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0