Zarządzenie nr 643/2019/P

w sprawie powołania Zespołu sterującego pracami nad polityką oświatową Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-06

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-07 16:21:11.0