Zarządzenie nr 649/2017/P

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-09-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-09-15

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:39.0