Zarządzenie nr 650/2019/P

w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnerów-beneficjentów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu "Strategia wdrożenia innowacyjnego systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi" planowanego do złożenia w ramach programu LIFE, podprogram na rzecz klimatu, dofinansowanego ze środków unijnych oraz NFOŚiGW, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 23 lipca 2019 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-12

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-10 16:35:27.0