Zarządzenie nr 653/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2021 na realizację zadań publicznych w roku 2021 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-10

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0