Zarządzenie nr 675/2021/P

w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-01

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Poznańskie Centrum Świadczeń

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0