Zarządzenie nr 676/2019/P

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Poznania własności części nieruchomości: objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, położonej w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 25/1 i działka 25/3 z arkusza mapy 44, obręb Golęcin oraz objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, położonej w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 26/9 i działka 26/10 z arkusza mapy 44, obręb Golęcin.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-20

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

numery ksiąg wieczystych i cena

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Violetta Leszczyńska

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0