Zarządzenie nr 677/2019/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania własności części nieruchomości: objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, położonej w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 25/4 z arkusza mapy 44, obręb Golęcin oraz objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, położonej w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 26/13 z arkusza mapy 44, obręb Golęcin.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-20

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

numery ksiąg wieczystych i cena

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Violetta Leszczyńska

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0