Zarządzenie nr 678/2022/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 77/2022, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 10 czerwca 2022 r., na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2022.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-09-06

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0