Zarządzenie nr 681/2022/P

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 96/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w 2022 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-09-08

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0