Zarządzenie nr 686/2021/P

w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-27

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0