Zarządzenie nr 687/2019/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji przekazania zadań wykonywanych przez jednostki miejskie w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi do nowej struktury organizacyjnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-23

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:38.0