Zarządzenie nr 696/2022/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki na rzecz integracji migrantek i migrantów w Poznaniu na lata 2023-2024".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-09-15

Kategoria zarządzenia

Konsultacje społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0