Zarządzenie nr 704/2019/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań, środków trwałych dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-29

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM#Wydział Zamówień I Obsługi Urzędu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:38.0