Zarządzenie nr 705/2019/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środków trwałych dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-29

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM#Wydział Zamówień I Obsługi Urzędu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0