Zarządzenie nr 725/2019/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania, w drodze darowizny, prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00242828/9, oznaczonej geodezyjnie: obręb Spławie, arkusz mapy 23, działka nr 1/285.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-09-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-09-02

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0