Zarządzenie nr 730/2022/P

w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-07

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0