Zarządzenie nr 732/2021/P

w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju wolontariatu miejskiego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-15

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-18 16:14:59.0