Zarządzenie nr 741/2022/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 96/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w 2022 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-05

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0