Zarządzenie nr 751/2022/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w rejonie ul. A. Hercena, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-11

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0