Zarządzenie nr 753/2019/P

w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00047678/8, o powierzchni 4167 m, zajętej pod ulicę Rzeszowską w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-09-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-09-03

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0