Zarządzenie nr 758/2019/P

w sprawie powołania Zespołu Sterującego ds. opiniowania rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym oraz do koordynacji zadań objętych Porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Poznań a ENEA Oświetlenie Spółka z o.o.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-09-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-09-05

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:38.0