Zarządzenie nr 769/2019/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Polityki Mobilności Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-09-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-09-09

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0