Zarządzenie nr 800/2022/P

w sprawie odwołania pana Marka Korbanka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Poznaniu, os. Zwycięstwa 101.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-04

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0