Zarządzenie nr 801/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości komunalnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2023-01-01

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0