Zarządzenie nr 811/2022/P

w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-14

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0