Zarządzenie nr 827/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-16

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-10 16:35:27.0