Zarządzenie nr 831/2022/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących działań w ramach kierunków "Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2023-2026".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-21

Kategoria zarządzenia

Konsultacje społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0