Zarządzenie nr 838/2022/P

zmieniające zarządzenie Nr 806/2021/P z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu nakładów inwestycyjnych zadania GN/P/030.03 "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu" realizowanego przez Miasto Poznań w ramach projektu pod nazwą "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu", zmienione zarzadzeniem Nr 830/2021/P z dnia 8 listopada 2021 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-23

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0