Zarządzenie nr 9/2022/P

w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2022 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-01-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-05

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0